День народження Тараса Шевченка

Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу. Один із 300 кратерів Меркурія отримав ім’я Тараса Григоровича. Діаметр кратера Т. Г. Шевченко – 137 кілометрів. 1384 пам’ятники Кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю. Більшість — 1256, розташовані на території України, майже півтори сотні розмістились у 35 країнах. Нині в Україні 164 населені пункти названі на честь Тараса Шевченка.

Український майстер Микола Сядристий створив найменшу у світі книжку "Кобзар", розміром трохи більше половини квадратного міліметра. Це майже у 19 разів менше від найменшої японської книги. Сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна лише кінчиком загостреного волоска. Зшито книгу павутинкою, а обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника.

 Надзвичайно талановитий український поет і художник, прозаїк і етнограф, вільно працювавший як українською, так і російською мовами, Тарас Григорович Шевченко, народився 9-го березня (за старим стилем 25-го лютого) 1814-го року в сім’ї кріпосного селянина, який мешкав у селі Моринці, Київської губернії, що нині є Черкаською областю. Не важко здогадатися, що за народженням він був таким же рабом, як і його батьки, які незабаром покинули його, залишивши цей світ на суд Божий.

Чи міг тоді хто передбачити, що ім’ям цього хлопчиська колись стануть називати деякі кораблі, друкувати його зображення на державних грошових купюрах, поштових марках, ставити йому розкішні пам’ятники і численні меморіальні таблички, випускати на його честь ювілейні монети і засновувати всілякі премії? Але так вже влаштований цей грішний світ ... 

Про його біографію написано немало і ми не будемо повторюватися про це. Зауважимо лише, що за своє коротке життя, а прожив він чимало, 47 років і один день, Шевченко сповна наситився стражданнями, серед яких були і результати власних помилок, але він не міг не жадати того, до чого прагнемо всі ми - життя і свобода, самореалізація і благополуччя, мир і повага, прості людські цінності. Його творчість це його душа, в ньому він був чесний і добрий, ярий і нескінченно багатий. З Днем народження Тараса Григоровича Шевченка!

Поет живе! Ми слухаєм його:

Ми чуєм заповіт його священний –

 Учитися, кохати край стражденний

І не цуратись рідного, свого. 

                                  В.Самійленко


В літопис шани і любові / Упоряд. Л.Д. Зінчук, В.О. Судак. – К., Вид-во при Київ. ун-ті, 1989. -296 с.+32с. іл.

Анотація. У збірнику висвітлюються малодосліджені факти життя і творчості великого українського мислителя, поета і художника Тараса Шевченка. 

Автори – письменники, літературознавці, фахівці в галузі шевченкознавства – прагнуть розкрити значення творчої спадщини Великого Кобзаря в духовному житті народу та прогресивних людей всього світу.


Дарда В.І.

 Переяславські дзвони: Іст. Роман. – К.: Рад. письменник, 1990. – 415 с. 

Анотація. Український письменник Володимир Дарда неодноразово звертався до шевченківської теми. Роман «Переяславські дзвони» - про другий приїзд Т.Г. Шевченка на Україну в 1845 році.


Жур П.В..

Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка / Вст. стаття М.М. Павлюка. – К.: Дніпро, 2003. – с.520. 

Анотація. Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка «Труди і дні Кобзаря» є підсумком багаторічної дослідницько-пошукової роботи відомого літературознавця, лауреата Шевченківської  премії Петра Жура. Простежуючи день за днем життєвий і творчий шлях поета й художника, П. Жур на документальній основі встановлює точні дати його перебування в Україні та поза її межами, виникнення кожного віршованого чи малярського твору, повістей і листів, записів у щоденнику та ін. Використані автором архівні матеріали, мемуарні згадки, публікації в тодішній пресі створюють широку панораму діяльності Шевченка та сприйняття його творчості сучасниками.


Іваненко О.

Тарасові шляхи: Роман / Передм. О.Корнійчука. – К.: Держ. вид-во дит. літерат., 1963. -796 с.. іл. В.І. Касіяна. 

Книга Оксани Іваненко «Тарасові шляхи» вийшла до 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. Вона допомагає молодому читачеві глибше відчути полум’яне серце поета-борця, що йшов тернистими шляхами, боровся за щастя українського народу і народів світу.


 Ільченко О.

Петербурзька осінь: Повість / К.:  Держ. вид-во жудож. літерат., 1961. – 294 с.: іл.

Повість О. Ільченка «Петербурзька осінь» змальовує одну з найважливіших сторінок життя Т.Г. Шевченка – три осінні місяці 1858 року  - в Петербурзі, куди поет повернувся після заслання. В столиці, де Тарас Григорович прожив свої юнацькі роки, де він став поетом і художником, недавнього солдата зустріли не тільки щирі друзі, а й щирі вороги. 

Читач переживає разом з героєм книги години роздуму та мрій поета, гнівні сутички з його ідейними супротивниками, тяжкий труд опанування мистецтва гравюри, хвилини щастя, коли поета осявало натхнення, і хвилини розпачу, коли його спіткала нещаслива любов до невільної кріпачки Марини.


Красицький Д.Ф.

Тарасові світанки: Повісті: Для серед. шк. Віку / [Мал. Й.А.Дайца, М.Г. Дерегуса, І.С.Їжакевича, В.І.Касіяна, Т.Г.Шевченка]. – 2-ге вид., перероб. – К.: Веселка, 1989. – 264 с.: іл. 

До книги увійшли повісті, написані правнуком Катерини – сестри Тараса Григоровича Шевченка. В них яскраво і послідовно розповідається про дитячі та юнацькі роки Великого Кобзаря.


Колесник П.

Безсмертний Кобзар / К.: Держ. вид-во дит. літерат., 1961. – 72 с.: іл. 

Ця книга – художня розповідь про нелегкий життєвий і творчий шлях великого Кобзаря в умовах засилля царизму і кріпосництва, про його гостру боротьбу з панівними класами за визволення гнобленого люду.


 Коломійченко М., Гарін В.

Замучений тяжкою неволею / К.: Вид-во «Радянська Україна»., 1961. – 30 с. 

Автори популярною, образною мовою  розповіли про те, як був замучений тяжкою неволею великий революціонер-демократ Т.Г .Шевченко, показали причини тяжкого захворювання поета і його передчасної смерті. Фізично зломлений, але духовно нескорений поет заслужив безсмертну славу і одвічну людську шану.


Смілянський Л.

Поетова молодість: Роман / Передм. Л.Новиченка. – К.: Рад. письм., 1963. – 520 с.: іл.

Роман про молодість Тараса Шевченка – найзначніша і найзріліша праця Л. Смілянського в історико-біографічному жанрі. Це твір, який без сумніву, буде добре помітний у всій українській прозі на історичну тему.

 


Огієнко Іван (Митрополит Іларіон)

Тарас Шевченко / Упоряд., передмови і коментарів М.С.Тимошик. – К.: Наша культура і наука. 2003. – 432 с., іл.

 «Тарас Шевченко» - одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять років після смерті автора.

Зважаючи на  новизну, емоційність і доступність викладу, авторські знахідки і відкриття, нинішній український читач мимоволі сприйме цю унікальну книгу не лише розумом, а й душею і серцем. Вона, без перебільшення писалася кровю серця і призначалася Україні. 

Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів, усіх, кому не байдужа ідея національного відродження.


 Чуб Д.В.

Живий Шевченко: Біогр. та літературозн. оповіді: для серед. та ст. шк. віку / [Післямова М.Ф.Слабошпицького]; Худож. оформл. Ю.Г.Кудя. – К.: Веселка, 1994. – 141с.: іл.

Для середнього та старшого шкільного віку.

Автор книжки – український письменник з Австралії. Багато років присвятив він вивченню життєвого і творчого шляху Великого Кобзаря, зібрав багато невідомих фактів з його життя. 

В цій книжці автор прагне розкрити образ Тараса Шевченка, показати, яким він був у повсякденному житті. Які мав смаки, уподобання, характер; розповіді про його кмітливість і дотепність, його романтичні пригоди та спроби одружитися.